Preview Mode Links will not work in preview mode

May 17, 2021

En solig dag. Två premiärcyklande systrar. Ja, premiär för året alltså. Jenny har det lite kämpigt med konceptet "sko som sitter fast i pedal" och paniken kantar denna premiärrunda som innehåller både vurpor, en "fika", kaninpuls och en flowig hemväg.