Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 15, 2019

Motionsklubben rapporterar från träningslägret i Portugal där Jenny testar Zumba. Övervinns skämskänslorna? Vad skakar, och vad skakar inte? Klarar hon examensprovet: grundstegen i salsa? Och hur motiverar man sig att ta det där hurtiga steget över tröskeln hemma i vardagslunken? Den sista frågan får vi hjälp att besvara av de som kan det allra bäst. Våra kära medmotionärer!