Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 21, 2020

Cirkelträning med bara kroppen är den träning som blivit av när det har varit förkylt på sina håll. Vi pratar om den livsviktiga styrketräningen (så att man inte fastnar i en buske på äldre dar) som kanske hamnat i skuggan av de där 150 rekommenderade minuterna med pulshöjande aktiviteter. Också: all träning är bra träning (inte bara den som är nedskriven i ett program eller som pekar mot något mål), någon har nallat nutella, och Sannas hår har fått smaka på aleppotvålen igen.