Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 24, 2020

Häpp! På allmän begäran plockar vi fram våra bästa motivationsknep för att ta sig ut i det mörker vi går igenom nu (tro inte på känslorna innan träningen! Det kan snart kännas som ett dansgolv på småtimmarna! Lär av Pavlovs hundar och använd belöningstricket!). Vi pratar också om vår egen relation, som tvillingsystrar, och så bjuder Sanna på en liten spaning: kan nedstängningar och restriktioner medföra att man börjar titta inåt efter träningsresultat istället för hur det ser ut i gymspegeln?