Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 1, 2020

Ett mål som kittlar - det är grejen. Vi dammar av en gammal skill nämligen att sätta mål som funkar som rättesnören i det vardagliga och att vara flexibel på vägen dit. Vi pratar också om att föreläsa för en knäpptyst och ansiktslös zoom-publik, oron att vara Sveriges radio-tanten när det kommer till tekniken "Hallå hörs jag nu?" och så vädrar vi våra tankar inför corona-julen. Utomhus? Eldar? Och tomtar som får problem mellan husen?