Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 12, 2019

Spinning en fredagmorgon kl 06.45, kan det va nåt? Sanna har provat och det är "ungefär som att föda barn". Vi avhandlar också följande ämnen: Vem är egentligen gruppträningspass påhittade för? Motionsklubbens mammas träningsschema! Korpen, vad är det egentligen? Den sistnämnda frågan får vi också svar på då vi intervjuat Eric Löfgren, engagerad i Korpen Falun.