Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 18, 2020

...som inte riktigt blev ett genrep. Vi lägger korten på bordet med hur l i t e skidor det blivit denna snöfattiga och förkylnings- och vabbrika vinter. Vad kan man göra så här veckan innan Vasaloppsveckan för att polera den bajskorv till form man har? Sanna har fått råd av vasaloppscoachen Rikard Tynell inför våran start på Vasaloppet45. Jenny aka den mänskliga kälken satsar däremot allt på fartställningen, som finjusterats under veckan i alperna.