Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 29, 2020

Sommaren har börjat lovande på bad och värmefronten... så vi passar på att testa SUP - stand up paddleboarding. Och nog står vi upp! Men vi styr allt annat än rakt, får kaninpuls när någon nämner ordet "syskonkamp" och utmanas i just en sådan av våra instruktörer bröderna Backéus. Vi pratar om en lunchkut när jenny badade med iglar, den härliga känslan viss sorts träning (och bad) kan ge och att det inte är så dumt att pyssla med lite selfcare av typen rörlighet.