Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 20, 2018

Sanna testar pilates reformer och av någon anledning blir det lite fnissigt. Vi undrar vad det är för fel på oss som vet att vi mår bra av träning men ändå inte får till det. Det får psykologiexperten Sören Nordlund svara på.