Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 15, 2019

Att brottning har fått oss båda på fall kan vi avslöja, men hur går det i matchen oss emellan? Det är stånkigt, skitjobbigt och alldeles underbart när vi biter ihop genom kullerbyttor, otajta maror och begynnande blomkålsöra. Vi hälsar också på hemma hos tekniknörden Fredrik Hoel som rätar ut vad wearables är och hur det kan användas för träning och hälsa. Och just det, motionsklubben ger sin syn på träningsrelaterade nyårslöften och blir både arga och träningssugna på köpet. Häng med!