Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 24, 2019

Från en solig altan i Falun blickar vi tillbaka på vår träningsspaning i New York. Vi har testat inte mindre än fyra olika motionsformer: Soulcycle, Hiphop-yoga, The Class och Trampolean. Det är tydligt paketerade helhetsupplevelser - vissa bättre än andra. Häng med i nära-döden-konditionsträning, förlossningsvrål, trams och lyxiga serum i omklädningsrummet. Vi pratar också digitala hemmaträningslösningar och vårt eget lilla live-experiment.