Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 29, 2019

I denna frågepodd svarar vi på era frågor om att träna under och efter graviditet och vad som är det bästa med att vara elitidrottare respektive motionär. Men vi inleder med Sannas egen fråga om hur hon ska hantera stressen och känslan av otillräcklighet. Behövs en firmapolicy för att kunna sätta gränser och säga nej? Och har telefonskräcken fått ett slut? Men också bröstsimning, gubbilska och friheten att kunna skita i träningen.